ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
  • Know-ledge to the future ปันใจพีี่ให้น้องจากรุ่นสู่รุ่น ของศิษย์พี่ ศิลปกรรมรุ่น 3 สิ่งดีที่รุ่นพี่มอบให้รุ่นน้องเพื่อเป็นแนวทางในการก้าวสู่อาชีพศิลปกรรม[อ่าน : 545 ครั้ง]
  • SIRI Sub-Exhibition Fine art 41 นิทรรศการย่อยแผนกวิชาวิจิตรศิลป์ แสดงผลงานนักเรียน ปวช.3 ก่อนออกฝึกงาน[อ่าน : 656 ครั้ง]